Porovnání SIMS edicí

Desktop Web Mobile
Automatické zavádění objektů do systému
Zobrazení zpráv a alarmů (akcí)
Historie a filtr zpráv
Obsluhy alarmů
Správa PCO
Střežené objekty (elektronická zabezpečovací zařízení)
Přenosové formáty / Události formátů / Události
Skupiny objektů
Atributy (popisy událostí)
Uživatelé
Kontakty
Číselné kódy
Plánovač / Výjezdové služby / Karty objektů
Otevírací doba / Limity / Limity obnovy
SMS
E-maily
Události SMS
Periodické tisky
Ovládání výstupů a zobrazení vstupů (EBS a M2M komunikátorů)
Lokátory
Poslední známá pozice
Historie polohy
Geo zóny
Obsahuje
Obsahuje částečně