SIMS Mobile

Odstranění uživatelských dat

Uživatel si může v aplikaci smazat všechna svá data, která si sám vytvořil. Uživatel si může smazat svůj účet z aplikace a zároveň mu budou automaticky smazána všechna jeho data, kromě dat, která přijímáme ze zabezpečovacích zařízení. Ty se archivují delší dobu a poté budou automaticky smazána.

O veškeré další informace může uživatel zažádat přes e-mail plch@sims.cz nebo info@sims.cz.

Zpět na hlavní stránku